ชมรมนักศึกษา มสธ. จ.พิษณุโลก
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

 

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดพิษณุโลก ติวไทยศึกษา วันที่ 9 ต.ค. 54 เฉลิมขวัญฯ

 

--------------------------------------------------------------------------------------

การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in-exam)

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in exam) เป็นระบบที่

เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม

โดยไม่ต้อง รอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระบบทางไกล

ชุดวิชาที่เปิดสอบ

ภาคการศึกษาที่ 2/2553 เปิดสอบจำนวน 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์ และ

10151 ไทยศึกษา ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา

วัน เวลา สอบ

วันเสาร์ที่ 5, 12, 19, 26 มีนาคม 2554

วันอาทิตย์ที่ 6, 13, 20, 27 มีนาคม 2554

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา หรือ 10131 สังคมมนุษย์ ในภาคการศึกษาที่

2/2553 แล้วเท่านั้น

ระยะเวลารับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประโยชน์ของการสอบระบบใหม่

ทราบผลสอบทันทีที่สอบเสร็จ ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านในภาคการศึกษาที่ 2/2553

แต่ถ้าสอบไม่ผ่านสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 2/2553 ได้อีก

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ชุดวิชาละ 300 บาท

สถานที่สอบ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

การสมัครและรายละเอียด (walk in-exam)


 ข่าวสาขารัฐศาสตร์ มสธ.

ชมรมรัฐศาสตร์ มสธ. 

 

 

 

Advertising Zone    Close


Online: 1 Visits: 25,007 Today: 2 PageView/Month: 33

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...